Pacific Collection

Banner Image

"Vattnets ändlösa former har kraften av både lugn och storhet

Stilla havet visar upp sig i sitt magnifika spel av blåa toner. Den rör sig från stilla till storm, från ebb till flod med en enastående kraft. Slutligen, som ett naturligt under, går solen ner i detta magiska skådespel.

- Design Inspiration

Inspirerad av vattnets fridfulla skönhet, vidderna och storhetens vågor. Smycken med vågmönster och kurvor som symboliserar vattenlivets djup och rikedom.

"Vatten i alla dess olika former har alltid varit en stor inspirationskälla. Formerna är oändliga och bär på kraften av både lugn och storhet som fascinerar mig."

-Andrea Drakenberg, Creative Director & Co founder